• youtube
  • facebook

Năm 2022, Bến Tre phát triển 500 ha nuôi tôm công nghệ cao

Tỉnh Bến Tre đang mở rộng diện tích nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao nhằm phát triển ngành tôm trở thành ngành công nghiệp sản xuất mũi nhọn trên địa bàn. Kế hoạch đề ra năm 2022 là tỉnh sẽ phát triển 500 ha nuôi tôm công nghệ cao.

Ảnh minh họa

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre, tính đến cuối tháng 4/2022, đã phát triển tăng thêm 215/500 ha nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Ba Tri (10 ha tại xã Bảo Thạnh), huyện Bình Đại (105 ha tại xã Thới Thuận, Thạnh Phước, Bình Thắng), huyện Thạnh Phú 110 ha. Lũy kế đến nay, đã thả giống đạt 2.000 ha, đạt 80% kế hoạch năm 2022, sản lượng nuôi tôm công nghệ cao đạt 18.000 tấn.

Hiện tỉnh đang triển khai các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật vùng nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao để thực hiện mục tiêu phát triển 4.000 ha nuôi tôm biển ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn 3 huyện biển đến năm 2025 (huyện Bình Đại 2.000 ha, huyện Ba Tri 500 ha, huyện Thạnh Phú 1.500 ha).

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu phấn đấu đưa Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030, xác định 6 nhóm sản phẩm chủ lực, gồm: Dừa, cây ăn quả, cây giống và hoa cảnh, lợn, bò, tôm.

Với sản phẩm tôm, Bến Tre đặt mục tiêu hoàn thành 4.000 ha nuôi tôm công nghệ cao và giá trị sản xuất đạt 1 tỷ USD vào năm 2025.

create

Vũ Phong / baochinhphu.vn

Nguồn: https://baochinhphu.vn/nam-2022-ben-tre-phat-trien-500-ha-nuoi-tom-cong-nghe-cao-102220511202144146.htm