• youtube
  • facebook

THÔNG BÁO: Lịch cắt điện tỉnh Bến Tre từ ngày 16/4/2019 đến ngày 21/4/2019

Công ty Điện lực Bến Tre thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 16/04/2019 đến 21/04/2019

1. Ngày: Thứ Ba 16/04/2019

- Châu Thành Bến Tre: 08h30 - 17h00: Ấp Phú Xuân xã Phú Đức, ấp Song Phú xã Phú Túc, ấp Phú Hòa xã Quới Thành    

Lý do: Sửa chữa điện

- Thành phố Bến Tre: 08h00 - 17h00 Ấp 1,2 xã Hữu Định; ấp 1,2 xã Phú Nhuận    

Lý do: Sửa chữa điện

2. Ngày: Thứ Tư 17/04/2019

- Châu Thành Bến Tre: 08h30 - 17h00 Ấp 3–Phú Tân xã Phú Túc, ấp Phước Thiện xã Phước Thạnh    

Lý do: Sửa chữa điện

- Giồng Trôm: 08h00 - 17h00 Ấp Phú Thuận xã Châu Hòa, ấp 3 xã Phong Nẫm, ấp 8 – 10 xã Hưng Lễ    

Lý do: Sửa chữa điện

- Thành phố Bến Tre: 08h00 - 17h00 Khu phố 1 phường 3; ấp Phú Chánh xã Phú Hưng; ấp 2 xã Phú Nhuận; ấp Mỹ An A xã Mỹ Thạnh An    

Lý do: Sửa chữa điện

3. Ngày: Thứ Năm 18/04/2019

- Châu Thành Bến Tre: 08h30 - 17h00 Ấp Tân Nam–Tân Bắc xã Tân Phú    

Lý do: Sửa chữa điện

- Thành phố Bến Tre: 07h30 - 17h00 

+ Khu phố 4 phường 7    

+ Ấp 1 xã Sơn Đông    

Lý do: Sửa chữa điện

- Thành phố Bến Tre: 08h00 - 17h00    

+ Khu phố 2,3 phường 3    

+ Ấp Mỹ An B, C, An Thuận A xã Mỹ Thạnh An    

Lý do: Sửa chữa điện

4. Ngày: Thứ Sáu 19/04/2019

- Châu Thành Bến Tre: 08h30 - 17h00 Ấp Phú Thuận xã Quới Thành, ấp Hòa Thanh xã An Hiệp    

Lý do: Sửa chữa điện

- Chợ Lách: 08h00 - 13h00 Ấp Đông Nam, Vĩnh Bắc xã Vĩnh Thành    

Lý do: Sửa chữa điện

- Giồng Trôm; 08h00 - 17h00 Ấp 5 xã Thuận Điền, ấp 5 – 6 – 7 xã Mỹ Thạnh    

Lý do: Sửa chữa điện

- Thành phố Bến Tre: 08h00 - 17h00 

+ Ấp An Thuận A xã Mỹ Thạnh An; ấp Phú Chánh xã Phú Hưng    

+ Khu phố 2 phường 3    

Lý do: Sửa chữa điện

- Thạnh Phú: 08h00 - 17h00 Ấp An Khương B xã An Điền    

Lý do: Sửa chữa điện

5. Ngày: Thứ Bảy 20/04/2019

-Châu Thành Bến Tre: 08h15 - 17h00 Ấp Hòa Trung xã Sơn Hòa, ấp Mỹ Phú xã Tân Phú, ấp Phú Hòa xã Quới Thành    

Lý do: Sửa chữa điện

- Chợ Lách: 08h00 - 12h00 Ấp Phú Hiệp xã Phú Sơn    

Lý do: Sửa chữa điện

- Giồng Trôm: 08h00 - 17h00 Xã Châu Hòa    

Lý do: Sửa chữa điện

- Mỏ Cày Nam: 08h00 - 17h00 ấp Vĩnh Hòa, Hội Thành - xã Tân Hội    

Lý do: Sửa chữa điện

- Thành phố Bến Tre: 08h00 - 17h00

+ Khu phố 2,4 phường 5    

+ Khu phố 1,2 phường 3   

+ Khu phố 2,3 phường 1; khu phố 3 phường 4  

+ Ấp 4 xã Nhơn Thạnh  

+ Đường tỉnh 887 từ khu du lịch Lan Vương đến cổng chào huyện Giồng Trôm; ấp 1,2A,2B, 3, ấp Nhơn Nghĩa xã Nhơn Thạnh  

Lý do:  Sửa chữa điện

- Thạnh Phú: 08h00 - 17h00    

+ Khu phố 1 – 4 Thị trấn Thạnh Phú, ấp Thạnh Trị Thượng xã Mỹ Hưng, ấp An Bình – Thạnh Mỹ – Thạnh Hưng – An Khương – An Hòa xã Mỹ An.   

+ Khu phố 1 – 4 Thị trấn Thạnh Phú, ấp Thạnh Trị Thượng xã Mỹ Hưng, ấp An Bình – Thạnh Mỹ – Thạnh Hưng – An Khương – An Hòa xã Mỹ An.   

+ Khu phố 1 – 4 Thị trấn Thạnh Phú, ấp Thạnh Trị Thượng xã Mỹ Hưng, ấp An Bình – Thạnh Mỹ – Thạnh Hưng – An Khương – An Hòa xã Mỹ An.   

+ Khu phố 1 – 4 Thị trấn Thạnh Phú, ấp Thạnh Trị Thượng xã Mỹ Hưng, ấp An Bình – Thạnh Mỹ – Thạnh Hưng – An Khương – An Hòa xã Mỹ An.    

Lý do: Sửa chữa điện

6. Ngày: Chủ Nhật 21/04/2019

- Giồng Trôm: 08h00 - 12h00 Ấp Tân Phước - Tân Hòa - Tân Lợi - Bình Thuận - An Thuận xã Tân Thanh, ấp 14 xã Tân Hào    

Lý do: Sửa chữa điện

- thành phố Bến Tre: 08h00 - 17h00 Khu phố Bình Lợi phường 6    

Lý do: Sửa chữa điện

create

pv (pcbentre.evnspc.vn) / Tin Nhanh Online