• youtube
  • facebook

Bến Tre: 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu gói thầu hơn 142 tỷ đồng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre vừa tiến hành mở thầu qua mạng Gói thầu BT-CW-04 Xây dựng bờ bao, cầu giao thông cặp sông Băng Cung. Gói thầu gồm 4 hạng mục: bờ bao cặp sông Băng Cung, cống D800 xổ tôm, cống D1000 xổ tôm, các cầu trên sông Băng Cung và cầu Bến Giá.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới, được đấu thầu rộng rãi theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu là Liên danh Công ty CP Xây dựng thương mại Thới Bình - Công ty CP Xây dựng thủy lợi Cà Mau với giá dự thầu 142,203 tỷ đồng (giá gói thầu 142,823 tỷ đồng).

create

Tuấn Dũng / baodauthau.vn

Nguồn: https://baodauthau.vn/ben-tre-1-nha-thau-nop-ho-so-du-thau-goi-thau-hon-142-ty-dong-post117379.html